جمعیت کشور 8454083 نفر
سال تحصیلی سپتامبر - جولای
۱۰ دانشگاه برتر سوئیس
دانشجویان خارجی 50000 نفر
تعداد دانشجویان 235000 نفر
هزینه زندگی 25092 $ سالانه