جمعیت کشور 36626083 نفر
سال تحصیلی سپتامبر – ژوئن
۱۰ دانشگاه برتر کانادا
دانشجویان خارجی 200000 نفر
تعداد دانشجویان 1015000 نفر
هزینه زندگی 15500 $ سالانه