نحوه یادگیری زبان انگلیسی به صورت خودآموز (IELTS)

یکی از چالش های بزرگ در طول فرایند اپلای، اخذ مدرک زبان انگلیسی است. بزرگترین مانع بر سر راه 60 تا 70 درصد دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان، اخذ مدرک زبان انگلیسی است.

ثبت نام

کارگاه فرآیند اپلای

نظر به استقبال شما همراهان هميشگي تيم تخصصي توپگ اپلاي، اين بار در راستاي آموزش فرايند اپلاي بر آن شديم كه مجموعه وركشاپ هاي تحصيل در خارج از كشور را در قالبی جديد برای همه مقاطع تحصیلی ادامه داده و فعاليت هاي آموزشي را در اين زمينه گسترده تر كنيم.

ثبت نام

اولين دوره وركشاپ مجازي فرايند اپلاي

نظر به استقبال شما همراهان هميشگي تيم تخصصي توپگ اپلاي، اين بار در راستاي آموزش فرايند اپلاي بر آن شديم كه مجموعه وركشاپ هاي تحصيل در خارج از كشور را در قالبی جديد ادامه داده و فعاليت هاي آموزشي را در اين زمينه گسترده تر كنيم.

ثبت نام

ورکشاپ یک روزه نحوه مکاتبه با اساتید و دانشگاه ها

طبق آمار منتشر شده از دانشگاه استنفورد آمریکا، 68 درصد از دانشجویان پذیرفته شده در سال 2016 در این دانشگاه، در طول فرآیند اپلای ارتباط مستقیم و مفیدی با اساتید دانشکده مربوطه داشته اند.

ثبت نام

آخرین دوره ورکشاپ یک روزه نحوه یادگیری زبان انگلیسی به صورت خودآموز (IELTS)

یکی از چالش های بزرگ در طول فرایند اپلای، اخذ مدرک زبان انگلیسی است. بزرگترین مانع بر سر راه 60 تا 70 درصد دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان، اخذ مدرک زبان انگلیسی است.

ثبت نام

ورکشاپ یک روزه فرآیند اپلای و اخذ بورسیه تحصیلی

آگاهی در مورد مراحل مختلف اپلای، برای هر فردی که برای آینده تحصیلی خود برنامه ریزی مشخصی دارد، یکی از الزامات می باشد که در این راستا تیم تخصصی توپگ اپلای اقدام به برگزاری کارگاه های یک روزه در این زمینه کرده است. ورکشاپ یک روزه آشنایی با فرآیند اپلای و نحوه اخذ بورسیه تحصیلی با هدف آشنایی کامل با روند اپلای و اخذ بورسیه تحصیلی برگزار می شود.

ثبت نام

فرایند اپلای را چگونه آغاز کنم؟

فرایند اپلای و اخذ پذیرش از یک دانشگاه، شامل چندین مرحله کلی است. این مراحل به هم پیوسته و بر روی یکدیگر اثرگذارند. هر مرحله بایستی در یک زمان مناسب، آغاز و پایان یابد.

ثبت نام

آموزش نحوه نگارش انگیزه نامه (SOP) و توصیه نامه (LOR)

در کارگاه یک روزه (آموزش نحوه نگارش انگیزه نامه (SOP) و توصیه نامه (LOR)) در ابتدا تعاریف کلی و انواع مختلف توصیه نامه و انگیزه نامه شرح داده می شود.

ثبت نام

نحوه مکاتبه با اساتید و دانشگاه ها

طبق آمار منتشر شده از دانشگاه استنفورد آمریکا، 68 درصد از دانشجویان پذیرفته شده در سال 2016 در این دانشگاه، در طول فرآیند اپلای ارتباط مستقیم و مفیدی با اساتید دانشکده مربوطه داشته اند.

ثبت نام

چگونه یک رزومه تحصیلی قوی بنویسیم؟

از زمان ورود به دانشگاه تمامی فعالیت های علمی بزرگ و کوچک یک دانشجو، رزومه تحصیلی نامیده می شود. رزومه تحصیلی شامل اطلاعات کلی یک شخص نیز می باشد.

ثبت نام

ورکشاپ یک روزه نحوه یادگیری زبان انگلیسی به صورت خودآموز (IELTS)

یکی از چالش های بزرگ در طول فرایند اپلای، اخذ مدرک زبان انگلیسی است. بزرگترین مانع بر سر راه 60 تا 70 درصد دانشجویان متقاضی تحصیل در دانشگاه های انگلیسی زبان، اخذ مدرک زبان انگلیسی است.

ثبت نام

فرایند اپلای را چگونه آغاز کنم؟

فرایند اپلای و اخذ پذیرش از یک دانشگاه، شامل چندین مرحله کلی است. این مراحل به هم پیوسته و بر روی یکدیگر اثرگذارند. هر مرحله بایستی در یک زمان مناسب، آغاز و پایان یابد.

ثبت نام