سال تاسیس 1959
شروع ترم پاییز/زمستان/تابستان
رتبه جهانی 445
تعداد دانشجویان 52300 نفر
هزینه سالانه زندگی 12000 دلار $
# 445

دانشگاه یورک

شعار : The way must be tried /مسیری که باید رفت : www.yorku.ca شهر : تورونتو
معرفی و تحصیل
هزینه ها
مدارک مورد نیاز
فایل های مرتبط
لینک های مرتبط

حداقل مدارک مورد نیاز دانشگاه